תנאי שימוש באתר

 1. אתר "מרקום" הינו מיזם ייחודי שנבנה ומנוהל על ידי "SEOMaster" (להלן: "הנהלת האתר").
 2. השימוש באתר והשרות שהוא מספק הוא חינמי. הנהלת האתר לא תהיה אחראית בשום דרך לטיב המוצרים או השרות שסיפקו הספקים שקיבלו את הפנייה ושלחו הצעות מחיר. הנהלת האתר משמשת רק כ"צינור" שמקל על המשתמשים באתר לקבל הצעות מחיר, אבל היא אינה אחראית ואינה יכולה להיות אחראית לטיב הספקים או השרות שהם מספקים. אנחנו נשתדל להסיר מהשרות ספקים שיקבלו משוב שלילי.
 3. האחריות על הצעות המחיר, על ביצוען, עמידה בזמנים ובדרישות היא על הספקים בלבד באופן ישיר ואתם מאשרים את הסעיף הנ"ל. במידה ואתם לא מסכימים לסעיף הנ"ל, אתם מתבקשים לא להשתמש בשרות. הסעיף הנ"ל הוא תנאי הכרחי על מנת להשתמש בשרותי האתר ולכן שימוש בשרות תוך אי הסכמה על הסעיף מסיר מהנהלת האתר כל אחריות ואין לבוא לבעלי האתר בטענות.
 4. אין לאחסן במאגר מידע ו/או לשכפל ו/או להעתיק ו/או להדפיס את המידע שמצוי באתר או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום, מבלי שניתן לכך אישור בכתב מבעלי האתר.
 5. כל שירותי האתר והמערכת מוצעים לגולשים - AS IS.
 6. המשתמש מתחייב לא לבצע כל פעולה עויינת כנגד האתר או שימוש לא נאות בו כגון Cracking. פעולות כאלו הן אסורות ומהוות עבירה פלילית.
 7. המשתמש מתחייב לא לנצל לרעה את משאבי המערכת.
 8. המידע באתר נועד לשימושו האישי של המשתמש בלבד.
 9. המשתמש פוטר בזה את הנהלת האתר מכל אחריות בשל נזק שיגרם לו כתוצאה משימוש באתר ו/או שימוש במידע ו/או בהצעות המחיר שישלחו הספקים.
 10. הנהלת האתר לא תהיה אחראית בנסיבות כלשהן בגין נזקים כלשהם אשר ינבעו מן השימוש באתר או מהעדר יכולת השימוש בה.
 11. האחריות המרבית של הנהלת האתר לגבי נזקים מכל סוג תוגבל לסכום ששילם המשתמש עבור זכות השימוש במערכת.
 12. הנהלת האתר אינה מתחייבת לפעילותה התקינה של האתר.
 13. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי הנהלת האתר אינה אחראית לליקוי, טעות או אי דיוק שמוצג באתר.
 14. אתר האינטרנט מקורו בישראל ומנוהל בה, הנהלת האתר אינה מציגה מצג כלשהו לגבי לחוקיות הגישה או השימוש בהם מכל מדינה אחרת מלבד ישראל.
 15. על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.
 16. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את כל שרותי האתר ו/או חלקם ללא הודעה מוקדמת.
 17. עצם השימוש באתר מהווה הסכמה של המשתמש לתנאי השימוש.
 18. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש בכל עת ללא הודעה מוקדמת.